Verslagen

U kunt de meest recente notulen en adviezen downloaden. Eerdere notulen en adviezen van de Participatieraad kunt u opvragen bij de secretaris via het contactformulier of stuurt u een email aan <info@participatieraadommen.nl> (o.v.v.  onderwerp + datum)

Notulen :

notulen Participatieraad 6 november 2019

notulen Participatieraad 4 december 2019

notulen Participatieraad 22 januari 2020

notulen Participatieraad 26 februari 2020

Adviezen :

advies Beschut Werken 2018

advies Gezondheidsnota 2016-2019 Ommen

advies Tussenevaluatie Armoedebeleid juni 2016

advies Visie Jeugdhulp IJsselland 2016-2020

advies Cultuurnota Ommen 2017-2020 ‘Met elkaar’

Andere stukken :

Jaarplan Participatieraad Sociaal Domein Gemeente Ommen 2019

Jaarverslag Participatieraad Sociaal Domein Ommen 2018

Jaarverslag Participatieraad Sociaal Domein Ommen 2016

Verordening Participatieraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2016

Huishoudelijk reglement Participatieraad Ommen versie 5 november 2015

Folder minimaregelingen 2016

Folder minimabeleid 2016 Gemeente Ommen

Convenant-Ommen-Armoedevrij

____________