Leden

De Participatieraad Ommen bestaat naast de onafhankelijk voorzitter en onafhankelijk secretaris uit 11 leden. De leden vertegenwoordigen een cluster of klankbordgroep waarin inwoners participeren die vanuit ervaring, werk of maatschappelijke betrokkenheid kennis hebben van zowel de beleidsterreinen als de behoeften van de diverse inwonersgroepen.

De samenstelling van de leden van de Participatieraad is dusdanig dat zij elkaar aanvullen in kennis en vertegenwoordiging van de achterban. De leden denken als geheel mee aan de vraagstukken die de Participatieraad behandelt ten behoeve van de adviesverlening.