Clusters

De clusters (of klankbordgroepen) die onder de Participatieraad vallen en direct betrokken worden bij de adviesverlening zijn:

Senioren Platform Ommen (SPO): vertegenwoordigt de ouderen. In het SPO participeren tevens de ouderenbonden ANBO, PCOB en de NBvON.

Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid (OOG): vertegenwoordigt mensen (jeugd en volwassenen) met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking.

Mantelzorgadviesraad: vertegenwoordigt de mantelzorgers, zowel jeugdige als volwassen mantelzorgers.

Cluster Jeugd: vertegenwoordigt de jeugd in de gemeente Ommen in het algemeen met daarbij aandacht voor de jeugd die jeugdhulpverlening behoeft.

Cluster Werk en Inkomen: vertegenwoordigt de mensen met een bijstandsuitkering, mensen in de schuldhulpverlening, mensen die een werkplek hebben in de sociale werkvoorziening / ‘nieuw beschut werk’. Stichting Ommen Samen Sterk participeert in dit cluster ( www.ommensamensterk.nl ).

Cluster Sociale Cohesie en Leefbaarheid: heeft een verbinding met de plaatselijk belangen en verzorgt de feedback vanuit de plaatselijke belangen naar de Participatieraad op de sociale thema’s.

Klankbordgroep Vrouwenorganisaties Ommen: een klankbordgroep die vanuit de diverse vrouwenorganisaties de feedback verzorgt op de sociale thema’s.

Cluster Kerken: verzorgt de feedback vanuit de kerken op de sociale thema’s. Vluchtelingenwerk is hierbij betrokken.

Wilt u direct contact met een cluster dan kunt u een mail sturen naar <info@participatieraadommen.nl> en wordt u doorverwezen naar de contactpersoon.

– afbeelding opslaan als –

Voor alle samenwerkende partijen die willen doorverwijzen naar de website van de Participatieraad Ommen, kunnen bovenstaande web-button gebruiken om te publiceren. Achter de button kan de link (open in new window) naar de URL https://participatieraadommen.nl verwijzen.