Verslagen

U kunt de meest recente notulen en adviezen downloaden. Eerdere notulen en adviezen van de Participatieraad kunt u opvragen bij de secretaris via het contactformulier of stuurt u een email aan <info@participatieraadommen.nl> (o.v.v.  onderwerp + datum)

Notulen :

notulen Participatieraad 7 november 2018

notulen Participatieraad 28 november 2018

notulen Participatieraad 23 januari 2019

notulen Participatieraad 27 februari 2019

notulen Participatieraad 3 april 2019

notulen Participatieraad 15 mei 2019

notulen Participatieraad 26 juni 2019

Adviezen :

advies Beschut Werken 2018

advies Gezondheidsnota 2016-2019 Ommen

advies Tussenevaluatie Armoedebeleid juni 2016

advies Visie Jeugdhulp IJsselland 2016-2020

advies Cultuurnota Ommen 2017-2020 ‘Met elkaar’

Andere stukken :

Jaarplan Participatieraad 2018

Jaarverslag 2016 Participatieraad Sociaal Domein Ommen

Verordening Participatieraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2016

Huishoudelijk reglement Participatieraad Ommen versie 5 november 2015

Folder minimaregelingen 2016

Folder minimabeleid 2016 Gemeente Ommen

Convenant-Ommen-Armoedevrij

____________